Blessing

歌手 张敬轩
标签 黄霑
国语 他们 粤语版

粤拼 纯歌词 广州话拼音 教院拼音 耶鲁拼音 排行榜 排行榜 搜索 繁体版

粤拼 Lyrics

微信搜索「翡翠粤语歌词」,关注公众号,发送歌名即可查询粤语歌词注音。
微信搜索「翡翠粤语歌词」或扫描 二维码 ,关注公众号,发送歌名即可查询粤语歌词注音。

携手山野间 众山青青 让我倾耳听
kwai4 sau2 saan1 je5 gaan13 zung3 saan1 cing1/ceng1 cing1/ceng1 joeng6 ngo5 king1 ji5 ting1/teng1
翡翠粤语歌词 https://www.feitsui.com/zh-hans/lyrics/1792
爷爷轻轻告知 那些幽清
je4 je4 hing1/heng1 hing1/heng1 gou3 zi1 naa5 se1 jau1 cing1
是先驱的笑声
si6 sin1 keoi1 dik1 siu3 sing1/seng1
穷苍 尽是快乐感觉
kung4 cong1 zeon6 si6 faai3 lok6/ngok6 gam2 gok3/gaau3
前人留福荫 都化春风暖世间
cin4 jan4 lau4 fuk1 jam3 dou1 faa3 ceon1 fung1 nyun5 sai3 gaan13

投身山野间 教小小子认识星星
tau4 san1 saan1 je5 gaan13 gaau3 siu2 siu2 zi2 jing6 sik1 sing1 sing1
微笑执小手 说光晶晶
mei4 siu3 zap1 siu2 sau2 syut3 gwong1 zing1 zing1
完全精英的眼睛
jyun4 cyun4 zing1 jing1 dik1 ngaan5 zing1
人间全赖有好英雄
jan4 gaan13 cyun4 laai6 jau5 hou2 jing1 hung4
豁出种种英勇 为人类造了美境
kut3 ceot1 zung2 zung2 jing1 jung5 wai46 jan4 leoi6 zou6 liu5 mei5 ging2

还令到我们拥抱了缤纷
waan4 ling6 dou3 ngo5 mun4 jung2 pou5 liu5 ban1 fan1
要紧记幸福是我们俗世先驱遗荫
jiu3 gan2 gei3 hang6 fuk1 si6 ngo5 mun4 zuk6 sai3 sin1 keoi1 wai4 jam3

翡翠粤语歌词 https://www.feitsui.com/zh-hans/lyrics/1792
种种爱是力量
zung2 zung2 oi3 si6 lik6 loeng4/loeng6
带动世上你与我的梦想
daai3 dung6 sai3 soeng56 nei5 jyu5 ngo5 dik1 mung6 soeng2
今天享有的幸福
gam1 tin1 hoeng2 jau5 dik1 hang6 fuk1
全令我感恩 全赖有 啊
cyun4 ling6 ngo5 gam2 jan1 cyun4 laai6 jau5 aa

今天享有的幸福
gam1 tin1 hoeng2 jau5 dik1 hang6 fuk1
全令我快乐 全令我 无忧
cyun4 ling6 ngo5 faai3 lok6/ngok6 cyun4 ling6 ngo5 mou4 jau1

张敬轩 黄霑

张敬轩《Blessing》粤语发音 https://www.feitsui.com/zh-hans/lyrics/1792
歌词拼音为翡翠粤语歌词原创。转载请注明来源及本文链接,谢谢。

广东话如何学唱《Blessing》?歌词罗马拼音注音 谐音对照 中文音译翻译 Pinyin Lyrics