Déjà Vu

歌手 张敬轩
标签 陈咏谦

粤拼 纯歌词 广州话拼音 教院拼音 耶鲁拼音 排行榜 排行榜 搜索 繁体版

粤拼 Lyrics

微信搜索「翡翠粤语歌词」,关注公众号,发送歌名即可查询粤语歌词注音。
微信搜索「翡翠粤语歌词」或扫描 二维码 ,关注公众号,发送歌名即可查询粤语歌词注音。
D é j à Vu

旧角色翻新了 旧气氛吹起了
gau6 gok3 sik1 faan1 san1 liu5 gau6 hei3 fan1 ceoi1 hei2 liu5
翡翠粤语歌词 https://www.feitsui.com/zh-hans/lyrics/4667
同样画面走进对焦
tung4 joeng6 waa2/waak6 min6 zau2 zeon3 deoi3 ziu1
是我回到昨天 毫无征兆
si6 ngo5 wui4 dou3 zok3/zok6 tin1 hou4 mou4 zing1 siu6
Deja vu 无端闪过几秒
Deja vu mou4 dyun1 sim2 gwo3 gei2 miu5

在世间转个弯 再转个弯
zoi6 sai3 gaan13 zyun2/zyun3 go3 waan1 zoi3 zyun2/zyun3 go3 waan1
转眼 又已经循环
zyun2/zyun3 ngaan5 jau6 ji5 ging1 ceon4 waan4
不会散 去的会返
bat1 wui saan2/saan3 heoi3 dik1 wui faan2
时间的走犯
si4 gaan13 dik1 zau2 faan6/faan2

就当时空交错
zau6 dong13 si4 hung1 gaau1 co3/cok3
就算逃过的催生过
zau6 syun3 tou4 gwo3 dik1 ceoi1 sang1/saang1 gwo3
太多昨天一直播
taai3 do1 zok3/zok6 tin1 jat1 zik6 bo3
日播夜播 情节一个
jat6 bo3 je6 bo3 cing4 zit3 jat1 go3

翡翠粤语歌词 https://www.feitsui.com/zh-hans/lyrics/4667
恨你的很相似 爱你的很相似
han6 nei5 dik1 han2 soeng13 ci5 oi3 nei5 dik1 han2 soeng13 ci5
怀疑身边这个女子
waai4 ji4 san1 bin1 ze5 go3 neoi5 zi2
是我回到昨天 重遇的事
si6 ngo5 wui4 dou3 zok3/zok6 tin1 cung45/zung6 jyu6 dik1 si6
Deja vu 重复得太相似
Deja vu cung45/zung6 fuk1 dak1 taai3 soeng13 ci5

在世间转个弯 再转个弯
zoi6 sai3 gaan13 zyun2/zyun3 go3 waan1 zoi3 zyun2/zyun3 go3 waan1
转眼 又已经循环
zyun2/zyun3 ngaan5 jau6 ji5 ging1 ceon4 waan4
不会散 去的会返
bat1 wui saan2/saan3 heoi3 dik1 wui faan2
时间的走犯
si4 gaan13 dik1 zau2 faan6/faan2

就当时空交错
zau6 dong13 si4 hung1 gaau1 co3/cok3
就算重建的摧毁过
zau6 syun3 cung45/zung6 gin3 dik1 ceoi1 wai2 gwo3
太多昨天一直过
taai3 do1 zok3/zok6 tin1 jat1 zik6 gwo3
日过夜过 情节一个
jat6 gwo3 je6 gwo3 cing4 zit3 jat1 go3
事发的最初 就已摧残我
si6 faat3 dik1 zeoi3 co1 zau6 ji5 ceoi1 caan4 ngo5

张敬轩 陈咏谦

张敬轩《Déjà Vu》粤语发音 https://www.feitsui.com/zh-hans/lyrics/4667
歌词拼音为翡翠粤语歌词原创。转载请注明来源及本文链接,谢谢。

广东话如何学唱《Déjà Vu》?歌词罗马拼音注音 谐音对照 中文音译翻译 Pinyin Lyrics