All About You

歌手 鄧紫棋
標籤 林夕

粵拼 純歌詞 廣州話拼音 教院拼音 耶魯拼音 排行榜 排行榜 搜索 簡體版

粤拼 Lyrics

All About You

聽過幾過 愛有過風波
ting1/teng1 gwo3 gei2 gwo3 oi3 jau5 gwo3 fung1 bo1
翡翠粵語歌詞 https://www.feitsui.com/zh-hant/lyrics/4763
再友好的最尾會變生疏
zoi3 jau5 hou2 dik1 zeoi3 mei5 wui bin3 sang1/saang1 so1
這個跟她說過一生 最尾偏偏錯過
ze5 go3 gan1 taa1 syut3 gwo3 jat1 sang1/saang1 zeoi3 mei5 pin1 pin1 co3/cok3 gwo3
那個跟他愛過 到最尾竟出了錯
naa5 go3 gan1 taa1 oi3 gwo3 dou3 zeoi3 mei5 ging2 ceot1 liu5 co3/cok3

碰過幾多 愛有過險阻
pung3 gwo3 gei2 do1 oi3 jau5 gwo3 him2 zo2
我愛過的多數最終都會傷我
ngo5 oi3 gwo3 dik1 do1 sou2/sou3 zeoi3 zung1 dou1 wui soeng1 ngo5
而自遇見你 惡夢就變美
ji4 zi6 jyu6 gin3 nei5 ok3/wu3 mung6 zau6 bin3 mei5
我碰見了最美好驚喜
ngo5 pung3 gin3 liu5 zeoi3 mei5 hou2 geng1/ging1 hei2

我眼中分分秒秒也有你
ngo5 ngaan5 zung1 fan1/fan6 fan1/fan6 miu5 miu5 jaa5 jau5 nei5
我每次想起 已滿心歡喜
ngo5 mui5 ci3 soeng2 hei2 ji5 mun5 sam1 fun1 hei2
你我之間都有過太多趣味
nei5 ngo5 zi1 gaan13 dou1 jau5 gwo3 taai3 do1 ceoi3 mei6

我的心機 何時悲 何時喜 也因你
ngo5 dik1 sam1 gei1 ho4 si4 bei1 ho4 si4 hei2 jaa5 jan1 nei5
翡翠粵語歌詞 https://www.feitsui.com/zh-hant/lyrics/4763

碰過幾多 愛有過險阻
pung3 gwo3 gei2 do1 oi3 jau5 gwo3 him2 zo2
我愛過的多數最終都會傷我
ngo5 oi3 gwo3 dik1 do1 sou2/sou3 zeoi3 zung1 dou1 wui soeng1 ngo5

我錯過幾多 我放棄過幾多
ngo5 co3/cok3 gwo3 gei2 do1 ngo5 fong3 hei3 gwo3 gei2 do1
我痛過幾多 叫我悔過當初
ngo5 tung3 gwo3 gei2 do1 giu3 ngo5 fui3 gwo3 dong13 co1
而現在遇見你 美麗就像套戲
ji4 jin6 zoi6 jyu6 gin3 nei5 mei5 lai6 zau6 zoeng6 tou3 hei3
我碰見了最美好驚喜
ngo5 pung3 gin3 liu5 zeoi3 mei5 hou2 geng1/ging1 hei2

我眼中分分秒秒也有你
ngo5 ngaan5 zung1 fan1/fan6 fan1/fan6 miu5 miu5 jaa5 jau5 nei5
我每次想起 已滿心歡喜
ngo5 mui5 ci3 soeng2 hei2 ji5 mun5 sam1 fun1 hei2
你我之間都有過太多趣味
nei5 ngo5 zi1 gaan13 dou1 jau5 gwo3 taai3 do1 ceoi3 mei6

我的心機 何時悲 何時喜 也因你
ngo5 dik1 sam1 gei1 ho4 si4 bei1 ho4 si4 hei2 jaa5 jan1 nei5
翡翠粵語歌詞 https://www.feitsui.com/zh-hant/lyrics/4763

傷的心 始終會怕又再錯摸
soeng1 dik1 sam1 ci2 zung1 wui paa3 jau6 zoi3 co3/cok3 mo2
有了你在遇著淚流仍然容易過
jau5 liu5 nei5 zoi6 jyu6 zoek6/ leoi6 lau4 jing4 jin4 jung4 ji6/jik6 gwo3
(暖透我心的經過) 你最清楚
(nyun5 tau3 ngo5 sam1 dik1 ging1 gwo3) nei5 zeoi3 cing1 co2

我眼中分分秒秒也有你
ngo5 ngaan5 zung1 fan1/fan6 fan1/fan6 miu5 miu5 jaa5 jau5 nei5
我每次想起 已滿心歡喜
ngo5 mui5 ci3 soeng2 hei2 ji5 mun5 sam1 fun1 hei2
你我之間都有過太多趣味
nei5 ngo5 zi1 gaan13 dou1 jau5 gwo3 taai3 do1 ceoi3 mei6

我的心機 何時悲 何時喜 也因你
ngo5 dik1 sam1 gei1 ho4 si4 bei1 ho4 si4 hei2 jaa5 jan1 nei5

我眼中分分秒秒也有你
ngo5 ngaan5 zung1 fan1/fan6 fan1/fan6 miu5 miu5 jaa5 jau5 nei5
我每次想起 已滿心歡喜
ngo5 mui5 ci3 soeng2 hei2 ji5 mun5 sam1 fun1 hei2
你我之間都有過太多趣味
nei5 ngo5 zi1 gaan13 dou1 jau5 gwo3 taai3 do1 ceoi3 mei6

我的心機 何時悲 何時喜 也因你
ngo5 dik1 sam1 gei1 ho4 si4 bei1 ho4 si4 hei2 jaa5 jan1 nei5

鄧紫棋 林夕

鄧紫棋《All About You》粵語發音 https://www.feitsui.com/zh-hant/lyrics/4763
歌詞拼音為翡翠粵語歌詞原創。轉載請註明來源及本文鏈接,謝謝。

廣東話如何學唱《All About You》?歌詞羅馬拼音注音 諧音對照 中文音譯翻譯 Pinyin Lyrics